English | Botymau Mynediad | Map o'r Safle | Adborth
Dolen i Directgov. Y ffynhonnell fwyaf helaeth sydd ar gael o wybodaeth am y llywodraeth a gwasanaethau ar-lein. Bydd yn agor mewn ffenestr newydd yn y porwr.
 
Chwiliad manwl

Saesneg

Fersiwn Saesneg o'r Dudalen yma

Beth sy'n newydd

Cau Swyddfeydd a Llysoedd GLlEM dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd 2009 Diwrnod Agored Canolfan Cyfiawnder Troseddol Caernarfon, dydd Sadwrn 17 Hydref 2009 Arolwg Cwynion GLlEM Cymru

Dolenni Cyflym

Byrddau Llysoedd Cysylltu â Ni Dataganiadau i'r wasg Dyfarniadau Ffioedd Gwasanaeth rheithgor Gwefannau cysylltiol Hawliad arian ar lein Possession Claim Online Rheolau'r Drefn Droseddol Rheolau'r Drefn Sifil Swyddi Gwag XHIBIT

Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi


Mae Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi (GLlEM) yn un o asiantaethau gweithredol y Weinyddiaeth Cyfiawnder.  Ein pwrpas yw gweinyddu cyfiawnder yn effeithiol ac yn effeithlon i’r cyhoedd. Yr ydym yn gyfrifol am reoli’r llysoedd ynadon, Llys y Goron, llysoedd sirol, yr Uchel Lys a’r Llys Apêl yng Nghymru a Lloegr.

Mae’r safle’n cynnwys ystod eang o wybodaeth, gan gynnwys:

Ein polisi ni yw bydd y rhan fwyaf o'r wefan ar gael yn y Gymraeg.
^ Brig
Mae'r dudalen hon wedi ei diweddaru ddiwetha ar 29 August 2008 11:10. Uned Iaith Gymraeg Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi.
Cysylltwch â ni . Telerau ac Amodau .